Indsamling af data i 3D

3D laserscanni

Indsamling af data i 3D foregår med en 3D Laserscanner. Dette er en målemetode der bruges til indpasning og visualisering til blandt andet et nyt byggeri, i forhold til eksisterende omgivelser. 

Indsamling af data i 3D

3D Laserscanning anvendes blandt andet i fastlæggelse af diverse bygningsdetaljer. Det kan være detaljer, som tagrygge, vinduer, døre og så videre. Alle de indsamlede data bliver lagret i en punktsky, det er en samling af små datapunkter der tilsammen danner en 3D model.

Denne 3D model kan stå alene eller supplere en traditionel opmåling, hvilket de projekterende faggrupper kan benytte sig af. Dette giver grundlag for et mere detaljeret overblik over det givne projekt.

Landinspektøren kan gennem de indsamlede data i punktskyen udarbejde 2D-planer eller eksportere hele punktskyen til anerkendte platforme, som eksempelvis CAD, Revit eller Microstation.

Endvidere kan laserscanningen anvendes til at sammenkøre data der er indsamlet over en længere periode. Det kan eksempelvis benyttes i sætnings- og deformationsmåling. 3D scanningen kan også benyttes, som almindelig dokumentation ved f.eks opbygning af vejanlæg.

Benyttelsen af 3D Laserscanningen

Det har igennem mange år været muligt at benyttet laserscanning, som et opmålingsredskab. Det grundlæggende problem har været at håndtere de store mænger indsamlede 3D data. Det er først inden for de seneste år, at der er udviklet programmer og styringssystemer, der kan håndtere de indsamlede data.

Dette betyder at i dag er laserscanning et effektivt alternativ til den traditionelle opmåling, eller et godt supplement i udarbejdelse af et detaljeret overblik.

Flere af de praktiserende landinspektører der er på markedet i dag, har noget af det mest moderne scanningsudstyr. Det giver landinspektørerne mulighed for at indsamle og lagre op imod en million punkter pr. sekund. Det vil sige at det givne objekt kan scannes fra forskellige vinkler, og afgive et komplet billeder fra alle sider og vinkler.

Derfor giver det et unikt og visuelt billede af det givne projekt og er derfor et godt målingsredskab til flere projekter.