Guide til selvsalg af bolig

selvsalg af hus

Vil du gerne sælge dit hus eller lejlighed uden at gøre brug af en ejendomsmægler? Synes du, at deres salær er for højt og vil gerne bruge de penge på noget andet? Men måske er du usikker på, hvordan det skal gribes an? Det er helt naturligt for der er mange ting at holde styr på. Derfor har vi lavet denne guide, der kan give dig et hurtigt overblik over de faser, man skal igennem, når man vælger selvsalg.

Få styr på selv-salg processen

Som selvsælger er det meget vigtigt at kende til salgsprocessen. Ellers kan det betyde økonomiske ærgrelser for både dig og køberen. Det er derfor nødvendigt at sætte sig ind i de relevante paragraffer, regler og procedurer.

Prissætning af din bolig

Hvis du vælger at stå for salget af din bolig selv, har du den fordel, at du kan prissætte din bolig lidt lavere end de tilsvarende boliger på markedet. På boligsiden.dk kan du for eksempel undersøge boligpriserne i dit område og lægge dig op ad dem. Dog lidt lavere, så din bolig fremstår attraktiv prismæssigt. Alternativt kan du også få en professionel ejendomsmægler til at foretage en vurdering.

Indhent dokumenter

Du skal have indhentet en del dokumenter i forbindelse med salget. Herunder kommer en liste:

  • BBR-meddelelse
  • Jordforureningsattest
  • Matrikelkort
  • Tingbogsattest og eventuelle servitutter
  • Seneste terminsopkrævning, låneoplysninger, årsopgørelse, pantebrev
  • Ejendomsvurdering (den offentlige)
  • Isoleringsattester, byggetilladelser, dokumentation for forbedringer
  • Forbrugsudgifter – en opgørelse
  • Forsikringspolicer
  • Dokumenter fra grundejerforening – vedtægter og regnskab

Det er muligt at købe hjælp til at fremskaffe dokumenterne. Det kan være godt givet ud. Det er nemlig dig som sælger, der står med ansvaret for, at alle de informationer, som du giver til en køber er rigtige. Begår du en fejl, kan det ende ud i et erstatningskrav fra køber.

Bestil diverse rapporter, forsikringer mm.

Som sælger skal du have udarbejdet tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkning. Det er også vigtigt at tegne en ejerskifteforsikring. Når du sælger et hus er du ansvarlig for de fejl og mangler, der ikke er i tilstandsrapporten 10 år efter salget. Det kan være noget, der er skjult i gulv og vægge og, som du ikke kender til. Ejerskifteforsikringen hvis præmie du deler med køber, fritager dig for ansvaret. Det eneste du ikke er dækket ind overfor med ejerskifteforsikringen og tilstandsrapporten er ulovlige elinstallationer og ditto vvs-installationer. For at sikre dig mod det, kan du tegne en sælgeransvarsforsikring.

Markedsføringsdelen

Det er vigtigt at du får taget nogle gode billeder, der viser din bolig fra sin bedste side. Du skal også have en god og fangende tekst. Du kan annoncerer på facebook og på boligsider for selvsælgere. Du skal også sørge for at din bolig er pæn, når du viser den frem. Det er en god ide at få udarbejdet en salgsopstilling, der samler alle dokumenter og billeder og dermed giver et godt overblik til den potentielle køber samt signalerer, at du har styr på tingene. Husk at du har pligt til at oplyse køberen om alt i forbindelse med boligen.

Selve salget

Når du har en interesseret køber, skal der udarbejdes en købsaftale. Det kan være en rigtig god ide at få professionel hjælp fra for eksempel en boligadvokat, til udformningen af købsaftalen. Så du er sikker på at alle juridiske og økonomiske aspekter er 100 procent rigtige.

Underskrivning

Når I har underskrevet købsaftalen er den bindende. Køber kan dog fortryde indenfor 6 hverdage mod at betale 1 procent af købesummen. Som sælger har du ikke mulighed for at fortryde.

Tinglysning af skøde og overlevering

Skødet skal tinglyses for at handlen bliver berigtiget. Dermed registreres den nye ejer i tingbogen. Når du skal aflevere nøglerne til den nye ejer går I sammen huset igennem og aflæser forbrugsmålerne. Dernæst skal der udarbejdes en refusionsopgørelse med overtagelsesdagen som skæringsdato.