Bygningsbeslag til enhver arbejdsopgave i industrien

Bygningsbeslag er alt lige fra vinkelbeslag i rustfri til bjælkesko, og mulighederne er mange.  

Ved brug af stærke forbindingsled i dit byggeri, opnås et stærkt fundament. I mange årtier er der produceret bygningsbeslag til den danske byggebranche. Beslagene brugt til bærende konstruktioner, må være af høj kvalitet og styrke, da det har en betydning for den overordnede holdbarhed i projektet. 

Fastgørelse af bygningsbeslag tilpasset materialet

For at fastgøre og fastholde bygningsbeslag er det vigtigt at bruge skruer og søm tilpasset det givne materiale. Skruer bliver anvendt i materialer af forskellig art, heraf træ og beton. Det er derfor ikke ligegyldigt hvilke skruer man brugerfor at få det maksimale ud af beslagenes styrke og kvalitet. 

Man er nødt til at danne sig et overblik over byggeriet for at lægge en plan for hvilke materialer der skal anvendes undervejs. På denne måde sikrer man færrest mulige fejl i processen, og ender ud med et godt resultat. Der er nemlig mange forskellige komponenter, som skal være på plads for at give det færdige og positive resultat i sidste ende. 

Montering af bygningsbeslag på udendørs arealer 

Ved udendørs arealer, eller områder udsat for fugt og kolde temperaturer, kan det være en god løsning at anvende rustfri søm og skruer i arbejdet med bygningskonstruktioner. Skruer af forskellig art bliver brugt til flere typer bygningsbeslag. Og det er vigtigt at bruge skruer specielt udviklet til træ, beton eller andet. Et overordnet overblik over byggeriet skal minimere fejl og forkert brug af materialer undervejs i et projekt. Det færdige resultat skal gerne opfylde krav, restriktioner og have den maksimale holdbarhed.