Bliv klogere på PCB

I 1977 blev det ulovligt at anvende PCB, da man fandt ud af, at stofferne kan have nogle yderst skadelige virkninger.
Før man vidste det, i perioden 1950-1977, blev PCB brugt i stor stil i byggematerialer. Det har nemlig flere smarte egenskaber såsom en blødgørende effekt, lang holdbarhed, god køleevne og lav brandbarhed, samt en god elektrisk isoleringsevne. De farlige virkninger opvejer dog uden tvivl de gode egenskaber. Læs med herunder, hvis du vil være klogere på emnet.

Hvad er PCB?

PCB, eller polyklorerede bifenyler, er en gruppe industrielt fremstillede stoffer. Det vil sige, at det ikke er stoffer, der er naturligt fremkommende.
Det er både blevet brugt i flere forskellige byggematerialer og i elektronikindustrien. Faktisk findes der PCB i over 75% af alle bygninger, der blev opført i perioden 1950-1977.
PCB er meget farligt. Hvis man kommer i direkte kontakt med det, kan det give dybe ar i huden.
PCB afgasser til indeluften, så det kan godt brede sig til andre byggematerialer eller det inventar, man har i huset.

PCB i fuger

Du har måske hørt om PCB fuger før, men hvad er pcb-fuger? Det er en fuge, hvor der er blevet anvendt PCB i fremstillingen af den. Fordi PCB har en blødgørende effekt, er det ofte blevet brugt i fugemasse og som isoleringsmateriale.
Man ser ofte denne type fuger i elementbyggeri, såsom kontorbygninger, skoler, sociale boliger osv. Der kan dog også være PCB-fuger i almindelige familiehuse.
PCB er både lugtfrit og usynligt. Man kan derfor ikke se på en fuge, om der er PCB i den. For at være sikker på, hvorvidt der er PCB i ens bolig eller ej, skal man have foretaget en screening.

Hvad kan man gøre ved PCB?

Har du en mistanke om, at der kan være PCB i dit hjem, kan du få lavet en måling af indeluften. Hvis der er en koncentration på over 300 ng. pr. m3 luft, skal PCB-niveauet nedbringes.
Er der PCB-fuger i boligen, kan de fjernes og derefter forsegles. Da der er tale om nogle meget farlige stoffer, der kan gøre stor skade på mennesker, er det vigtigt, at det arbejde kun bliver udført af professionelle, der ved præcis, hvordan det skal håndteres. Byggematerialer, der indeholder PCB, skal ligeledes meldes til kommunen, og det skal håndteres som farligt affald, når det skal skaffes bort.