Armeringsnet sikrer en holdbar forbindingskræft i betonen

I dag har vi strenge krav til asfaltveje og de skal udarbejdes i stærke og holdbare materialer. Den danske infrastruktur er dyr at vedligeholde, og det kræver langtidsholdbare materialer at garantere god, sikker og økonomisk trafik i landet. Vedligeholdelse af danske asfaltveje og broer er en nødvendig del i et velfungerende samfund. 

Antallet af trafikanter er stærkt stigende og vi bliver flere og flere borgere i det danske land. Bilerne bliver flere og det slider hårdt på asfaltvejene rundt i landet.  Vejnettet skal udvikles i langtidsholdbare materialer for at kunne modstå det konstante tryk, som der etableres dagligt. Bæredygtighed og miljø skal tænkes ind i de fremtidige processer, når der skal fremstilles konstruktioner og bygninger.

Stålarmerede stænger, også kendt som armeringsnet, bruges som en spændings anordning i armeret beton og armeret murværk for at styrke, hvilket hjælper betonen under spænding. Rebar giver beton ekstra styrke, muliggør tyndere brug af beton, forhindrer revner og giver lang levetid og er en omkostningseffektiv løsning til byggeprojekter. Stålarmeringsnet er et alsidigt armeringsprodukt, der bruges i vid udstrækning til en lang række anvendelser, hovedsageligt brugt som armeringsstof i betonplader, er nedsænket i beton og øger konstruktionens stivhed væsentligt.

Beton armering kan være vigtigt at anvende på broer forskellige steder i verden. Ved at armere en bros konstruktion med stålstænger eller ved et rionet som holder fast på betonen kan du forlænge levetiden på konstruktionen. Betonens levetid forbedres, når man sætter stærke bindeled i betonen, der udvikler stærk forbindingskræft. Vinterperioden er specielt hård ved asfaltveje, og det resulterer ofte i huller i vejene og skæve vejnet. Ved opstået sprækker og revner i asfalten kan vand trænge ind i bærelaget, som mindsker asfalt belægningens levetid, som gør det er nødvendigt at forstærke asfalten.